• Foto: Din Opplevelse
 • Foto: Din Opplevelse
 • Foto: Din Opplevelse
 • Agåssløyfa
 • Stavåsrunden (kort)
 • Foto: Din Opplevelse
 • Foto: Din Opplevelse
 • Kynndalsturen
 • Fantasirunden
 • Posåsrunden (standard) 30 km Åsnes
 • Rotnarunden 45 km Grue
 • Gjesåsbergrunden 28 km Åsnes
 • Agåssløyfa 51 km Elverum
 • Stavåsrunden (kort) 11 km Elverum
 • Søndre Kynndalsrunden 25 km Våler
 • Frysjøen rundt 24 km Grue
 • Kynndalsturen 73 km Elverum
 • Fantasirunden 33 km Elverum

Velkommen til sykkelruten.no

Vi ønsker deg velkommen til gode sykkelopplevelser i Sør-Østerdal og Solør.

Her hos oss kan du på nært hold oppleve åpne landskap med frodige åkrer, vakre gårder og Glomma som slynger seg nedover Østerdalen og Glåmdal. Eller du kan sykle østover gjennom skogene langs landeveg eller skogsbilveg.  Her ligger forholdene virkelig til rette for flotte sykkelturer i snilt terreng.

Aktiv skogsdrift gjennom mange generasjoner har sørget for at vi nå har gleden av et godt utbygd vegnett av skogsbilveger. Dette gjør skogen vår lett tilgjengelig for alle. Vi har valgt å legge flere av rutene lengst mot øst. Der finner du også Finnskogen med sin spesielle historie. Natur, skog og vann kjennetegner området – og som noen uttalte en gang: ”Stillheten er knapt hørbar”.

 Noen av sykkelrutene ligger nært opp til nærmeste tettsted, der du kan finne det servicetilbud en syklist trenger. Andre krever mer planlegging i forhold til mat, drikke, eventuell overnatting m.m. Vi gjør oppmerksomme at noen veger har bom, med restriksjoner ved bruk av bil.

Våre sykkelruter er perfekte for sykkelentusiaster i alle aldre, særlig tursyklisten som gjerne kan sykle noen mil på en tur. De fleste turene er ganske lettsyklet, og passer også for familier, om man tilpasser lengden etter minstemann. Enkelte ruter er mer krevende og passer som en real treningstur.