Rutens høydeprofil

kjerkesjorunden

Kjerkesjørunden 28 km

Svullrya-Rotna-Kjerkesjøen-Åransberget-Sekstenkoia-Lomtjenna-Sandsjøbekken-Røgden-Svullrya

Generell beskrivelse

Kjerkesjørunden er en fin tur i hjertet av Finnskogen. Turen går over store flate lyng- og lavkledde furumoer, men også forbi større åser og topper. På grusveiene her inne råder den store stillheten, med unntak av bekker og skogens sus. Turen kan gjennomføres av alle i normal form.

Turen følger vestsiden av Rotna sørover fra Gjevert sør for Svullrya. Før du kommer dit passeres minnesmerke over flyktningruta til Martin Møllerud. I sørenden av innsjøen Helgen finner vi Helgendammen, og en Fløterkoie på motsatt side,  sti over dammen. Koia er låst med DNTs standardnøkkel. Fløtingen i Rotna sluttet i 1964.

Fra Helgendammen følges grusveien videre sørover til Kjerkesjøåa, herfra følges veien østover, lett stigning opp mot Kjerkesjøen.
Øst for Kjerkesjøen går det en avstikker videre østover til Kalsjøen, hvor det er godt fiske etter ørret, røye og abbor, her er også rasteplasser. Fiskekort i selvbetjeningskasse.

Kjerkesjørunden går imidlertid ikke om Kalsjøen men videre nordover til Gåstjennmyra i nesten 440 meters høyde, før det går nedover langs Sandsjøbekken til den store innsjøen Røgden. Fylkesvegen fører deg tilbake til Svullrya.
Før den siste bakken ned til Svullrya passeres minnestøtten av Åsta Holth, kjent finnskogdikter og forfatter. Hennes hjem Leiråker ligger her tett inntil veien.

Kjerkesjørunden går for det meste på grusvei og skogsbilvei, med unntak av asfalt på partiet på fylkesvegen ved Svullrya.

Verdt å se / oppleve

 • Finnetunet på Svullrya, et bygdemuseum med 13 bygninger som viser finnekulturen fra distriktet, Grue Finnskog kirke, Helgedammen fløterkoie, Leiråker, forfatteren Åsta Holths hjem.
 • Tilleggsopplysninger

  • Vanskelighetsgrad: Middels
  • Samlet stigning (meter): 218 hm
  • Høyeste punkt (m.o.h): 437 moh
  • Rast / leirplass: Finnskogen Kro og Motell, Helgedammen fløterkoie og ved Kjerkesjøen. Flere badeplasser med sandstrender langs østsiden av Helgen.
  • Start / Sluttsted: Svullrya sentrum, v/ Fv.202, 40 km nordøst for Kongsvinger

  Kart & Høydeprofil