Våler

Velkommen til Våler kommune, den nordligste av de tre Solørkommunene. Våler sitt kommunesenter heter nettopp – Våler. Her vil vi anbefale deg å ta en tur langs det vakre og fredelige Kynnavassdraget på Våler Finnskog.  Dette er i dag et vernet vassdrag og her finnes mange muligheter for rasting, bading og fiske. Eller hva med å kombinere sykkel- og  kanotur? Ved Holsjøen på vestsiden av elva, finner du en leirplass med både gapahuker, brygge for kano, vannkilde og toalett. Våler har også flere alternative ruter.

www.vaaler-he.kommune.no

Foto: Din Opplevelse

Nordre Kynndalsrunden 35 km

Kynnbrua-Lundebyvollen-Risberget-Kvernbakken-Sjubergsvollen-kryssing av Kynna rett nord for Kynnsjøen-Karpnabben-Jordkoia-Holstad
Foto: Din Opplevelse

Ranum/Stræte runden 34 km

Våler-Prestegårdskrysset Haslemoen-Skytebanen- Spulsåsveien- Hasla handel Ranum-Stræte-Braskereidfoss-Våler videregående skole-Våler sentrum
Foto: Din Opplevelse

Søndre Kynndalsrunden 25 km

Kynnbrua, Kynnas østside sørover-krysse elva ved Rogsjøen-Kynnas vestside tilbake til start.
Søråsrunden

Søråsrunden 18 km

Braskereidfoss-Tørråsen-Odnes-Granlund-Søråssjøen rundt-Kåterud- Braskereidfoss