Rutens høydeprofil

sondre_kynndalen

Nordre Kynndalsrunden 35 km

Kynnbrua-Lundebyvollen-Risberget-Kvernbakken-Sjubergsvollen-kryssing av Kynna rett nord for Kynnsjøen-Karpnabben-Jordkoia-Holstad

Generell beskrivelse

Variert rundtur i Finnskogen, veksler mellom den kuperte starten opp og over Risberget på asfaltert vei, før returen går på den lettsyklede og fredelige grusveien langs Kynnsjøen, Renmyrsjøen og Silkesjøen tilbake til utgangspunktet.

Kynnavassdraget er et vernet vassdrag med historie og kulturminner fra eldre og nyere tid, både steinalder-bosettinger og fløterhistorie.

Langs Kynna finnes en rekke steder for rasting, bading og fiske. Risberget er ei tradisjonell grend med et interessant bygningsmiljø. «Arbeider’n i Risberget» er et spesielt kulturminne, et gammelt arbeidersamfunnshus og trolig det det eneste lokalet av sitt slag i Norge.

Verdt å se / oppleve

 • Risberget ei lita grend med finnebosetning.
 • Tilleggsopplysninger

  • Vanskelighetsgrad: Middels
  • Samlet stigning (meter): Ca 145 hm
  • Høyeste punkt (m.o.h): 450 moh
  • Rast / leirplass: Flere rastemuligheter langs Kynna, overnatting på Finnskogen fritid Flott ny leirplass ved Holsjøen, ca to km sør for Kynnbrua
  • Start / Sluttsted: Kynnbrua, 23 km østover på Fv.491, Gravbergvegen, nordøst fra Våler sentrum

  Kart & Høydeprofil